Untitled document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled document

ÉRTESÍTÉS A BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTТI INTÉZMÉNYBE

VALÓ ÍRATKOZÁSRÓL A 2018/19 –ES ISKOLAÉVRE

Az íratkozást 2018. április 23. és május 11. között végezzük a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény összes óvodájában-pedagógiai egységében Topolya község területén

Az íratkozáshoz kérjük mellékelni:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

2. fénymásolatot mindkét szülő személyi igazolványáról

3. az egészségház által kiadott bizonylatot a gyermek egészségi állapotáról

4. fénymásolatot a gyermek egészségügyi könyvecskéjéről

5. bizonylat a gyermek nevére kiállított 300,00 dináros befizetésről, előlegként a fogyóeszközökre( pl.fotokopír papír,ragasztó,színes kartonok,hammer papír,tempera stb) , szociális segélyben részesülők mentesülne

Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény ,mint szolgáltatásnyújtó

Pimalac:Prihodi po osnovu pružanja usluga u predškolskim ustanovama

Folyószámla szám amelyre befizethető: 840-742156843-87

(šifra 253-elektronikus formában) Poziv na broj:97 62-206

A tavalyi 2017/2018-as iskolaévben intézményünkbe járó gyerekek szülei a 2018/19-es beíratkozáshoz szükséges űrlap mellé, az óvónőtől elkapják a tavaly beadott iratokat is.

Amennyiben beíratkozó gyerekek száma több az intézmény kapacitásától, előnyben részesülnek azok a gyerekek akik már jártak a 2017/2018-as iskolaévben, valamint nincs tartozásuk az intézmény felé.

TÚLJELENTKEZÉS ESETÉN A NEMBEÍRATOTT GYEREKEK VÁRÓLISTÁRA KERÜLNEK.

Аz íratkozáshoz szükséges űrlap óvodákban - pedagógiai egységekben vehető át, valamint letölthető az óvóda honlapjáról www.bambi. edu.rs

Megjegyzések:

- amennyiben az íratkozó gyermek a család harmadik vagy negyedik gyermeke, szükséges még mellékelni az összes gyermek anyakönyvi kivonatát

- amennyiben a család szociális segélyben részesül, mellékelni kell a szociális központ által kiadott végzés fénymásolatát

- amennyiben a gyermek családi pótlékban részesül, ( és amennyiben két gyermeket íratnak be), mellékelni kell a községi közigazgatás megbízott szerve által kiadott végzés fénymásolatát

- iskolahalasztás esetén kérjük mellékelni az illetékes szervek által kiadott igazolást, ezt útólag kell mellékelni

- amennyiben túl jelentkezés lesz az egésznapos ellátásra akkor azok a gyermekek részesülnek előnyben akiknek mind 2 szülei munka viszonyban vannak. Előnyben részesülnek még azok a gyermekek is akiknek a havi járandóságuk törlesztve van.

-azok a gyermekek akik hiányos dokumentációval rendelkeznek fgelkerülnek a várólistára

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2017) 17. szakaszának rendelkezése alapján az íratkozás kötelező a 2012. március 1. és 2013. február 28. között született gyermekek részére.

Az egésznapos ellátás 5:30-tól 15:30-ig tart, a félnapos, délelőtti váltás 7 órától 12 óráig, a délutáni váltás 12-től 17 óráig tart.

BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY

Link a kérdőív letöltéséhez


                                                        

 
Untitled document

A Bambi I.E.I. 2017-es éve

A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatónője, Fényszárosi Fekete Tímea számolt be a 2017-es év munkájáról. 13 épületben, 760 gyermekkel kezdték meg a tanévet. Összesen 39 csoportban folyik munka, ebből 5 bölcsődei, 7 középső és 27 iskola előkészítő, amelyből 237 óvodás indul a következő tanévben iskolába. Az óvodában szakszolgálat is működik, melynek tagjai egy pedagógus, egy pszichológus, valamint két logopédus, magyar és szerb nyelven is. A gyermekek változatos táplálkozására is odafigyelnek, ebben egy étkezési tanácsadó segít az óvodának. Van Szülői Tanácsuk is, amelyben minden óvodát egy-egy szülő képvisel, és a felmerülő problémákat oldják meg közösen. A Bambi I.E.I. részt vett a Mézkarneválon, az elsősök fogadásán, gyermekhetet, a napsugaras őszt és Márton-napot is ünnepeltek, melyben közreműködött az óvónőkből álló Tündérrózsa Hagyományőrző Csoport. A Bambi három óvónője, két egészségügyi nővére, pedagógusa és pszichológusa továbbképzési lehetőséget is kapott Budapesten a Magyar Kormány óvoda fejlesztési programja jóvoltából, ott szerzett tudásukat tovább tudják adni kollégáiknak. A program keretében, mely két évig tart és a Magyar Nemzeti Tanács is támogatja, új óvodák kiépítését, régiek felújítását segítik, illetve játszósarkokat és játszótereket tudnak kialakítani. A meglévő felszereléseket is bővítették, hiszen megnövekedett az óvodások létszáma. Az elmúlt évben – ahol szükséges volt - felújítottak játszótereket, tetőszerkezeteket, parkolókat alakítottak ki, nyílászárókat cseréltek, toaletteket bővítettek, külső- és belső falfestést végeztek. A Bambi központi épületére napkollektorokat helyeztek el, melyek az energiahatékonyság szempontjából fontosak, ugyancsak itt cserélik ki jövő héten a nyílászárókat, ezeket a beruházásokat Vajdaság Autonóm Tartomány támogatta 3 millió dinár értékben. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán hangosítási eszközöket nyertek el, melyeket a rendezvényeiken használnak majd. Az igazgatónő köszönetet mond a Topolyai Önkormányzatnak, a helyi közösségeknek, a topolyai Művelődési Háznak, a Juhász Erzsébet Könyvtárnak, az általános- és középiskoláknak, a Vöröskeresztnek, a Dr. Hadzsy János Egészségháznak és más intézményeknek a sikeres együttműködésért.

 
Untitled document

Az agressziókezelés módszerei az óvodáskorú gyermekeknél

A Bethlen Gábor Alapítvány által támogatott továbbképzést november 11, 12 és 13-án szerveztük meg a Bambi Iskoláskor Előtti Intézményünk konferenciatermében, Topolyán. A támogatás összege 100 000 ft. A képzésen 18 óvónőnk vett részt.

A képzés által az óvodapedagógusok elsajátították az agressziókezelés módszereit és a konfliktus helyzetek megoldását, valamint megismerték az agresszorrá válás lelki fejlődésbeli sajátosságait, az agresszor és az áldozat interakciós játszmáját, a folyamatok idejekorán történő felismerését.

GALÉRIA