Untitled document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled document

ÉRTESÍTÉS A BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTТI INTÉZMÉNYBE

VALÓ ÍRATKOZÁSRÓL A 2019/20 –AS ISKOLAÉVRE

Az íratkozást 2019. április 15. és május 17. között végezzük a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény összes óvodájában-pedagógiai egységében Topolya község területén

Az íratkozáshoz kérjük mellékelni:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

2. fénymásolatot mindkét szülő személyi igazolványáról

3. az egészségház által kiadott bizonylatot a gyermek egészségi állapotáról

4. fénymásolatot a gyermek egészségügyi könyvecskéjéről

5. bizonylat a gyermek nevére kiállított 400,00 dináros befizetésről, előlegként a fogyóeszközökre( pl.fotokopír papír,ragasztó,színes kartonok,hammer papír,tempera stb) , szociális segélyben részesülők mentesülneк

Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény ,mint szolgáltatásnyújtó

Pimalac:Prihodi po osnovu pružanja usluga u predškolskim ustanovama

Folyószámla szám amelyre befizethető: 840-742156843-87

(šifra 253-elektronikus formában) Poziv na broj:97 62-206

A tavalyi 2018/2019-es iskolaévben intézményünkbe járó gyerekek szülei a 2019/20-as beíratkozáshoz szükséges űrlap mellé, az óvónőtől elkapják a tavaly beadott iratokat is.

Amennyiben beíratkozó gyerekek száma több az intézmény kapacitásától, előnyben részesülnek azok a gyerekek akik már jártak a 2018/2019-e,s iskolaévben, valamint nincs tartozásuk az intézmény felé.

TÚLJELENTKEZÉS ESETÉN A NEMBEÍRATOTT GYEREKEK VÁRÓLISTÁRA KERÜLNEK.

Аz íratkozáshoz szükséges űrlap óvodákban - pedagógiai egységekben vehető át, valamint letölthető az óvóda honlapjáról www.bambi. edu.rs

Megjegyzések:

- amennyiben az íratkozó gyermek a család harmadik vagy negyedik gyermeke, szükséges még mellékelni az összes gyermek anyakönyvi kivonatát

- amennyiben a család szociális segélyben részesül, mellékelni kell a szociális központ által kiadott végzés fénymásolatát

- amennyiben a gyermek családi pótlékban részesül, ( és amennyiben két gyermeket íratnak be), mellékelni kell a községi közigazgatás megbízott szerve által kiadott végzés fénymásolatát

- iskolahalasztás esetén kérjük mellékelni az illetékes szervek által kiadott igazolást, ezt útólag kell mellékelni

- amennyiben túl jelentkezés lesz az egésznapos ellátásra akkor azok a gyermekek részesülnek előnyben akiknek mind 2 szülei munka viszonyban vannak. Előnyben részesülnek még azok a gyermekek is akiknek a havi járandóságuk törlesztve van.

-azok a gyermekek akik hiányos dokumentációval rendelkeznek felkerülnek a várólistára

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2017,27/2018 és 10/2019) 17. szakaszának rendelkezése alapján az íratkozás kötelező a 2013. március 1. és 2014. február 28. között született gyermekek részére.

Az egésznapos ellátás 5:30-tól 15:30-ig tart, a félnapos, délelőtti váltás 7 órától 12 óráig, a délutáni váltás 12-től 17 óráig tart.

BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY


Link a kérdőív letöltéséhez


                                                        

 
Untitled document

Az idei tanévben 13 óvoda 39 csoportjában valamivel több, mint 750 gyermeket írattak be Topolya községben a Bambi Iskoláskor Előtti intézmény óvodáiba.

Fényszárosi Fekete Tímea igazgatónő az új számítógéppel (Kazinczy Paszterkó Diana felvétele)

Az egyéves kortól az iskoláskor előtti korosztállyal foglalkozó intézmény az eredményesebb munkavégzés érdekében több forrás pályázatain is igyekszik részt venni – tudtuk meg Fényszárosi Fekete Tímea igazgatónőtől, aki elárulta azt is, hogy a közelmúltban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően új számítógépekkel volt alkalmuk bővíteni a Bambi titkárságát.

– Valamivel több, mint 600 euró értékben két új számítógépre kaptunk támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től. Titkárságunk korábbi számítógépei már elavultak voltak, ezért elengedhetetlenné vált újakat beszerezni. A közelmúltban a könyvtárunkat is tudtuk gazdagítani mintegy 500 euró értékben az alapkezelőnek köszönhetően, mint ahogy korábban egy hangosító berendezésre is sikerrel pályáztunk. Ennek a nagy számú szülőt, nagyszülőt megmozgató hagyományápoló vagy jótékonysági, de más jellegű rendezvényeink alkalmával is hasznát tudjuk venni intézményünk falain belül és kívül – nyilatkozta az igazgatónő, aki elmondta azt is, hogy a jótékonysági programok mellett továbbképzések megszervezésére is támogatásban részesültek.

– Csapatépítő kreatív műhelymunkákat szerveztünk az intézményünk dolgozói számára, illetve a közelmúltban a Rákóczi Szövetség szervezésében, az MNT közreműködésével Szegeden is részt vettünk egy továbbképzésen – nyilatkozta Fényszárosi Fekete Tímea, akitől az iránt is érdeklődtünk, hogy jelenleg mi minden történik a Bambiban.

– Október végén kezdődött, és november első feléig több rendezvény is zajlik a község óvodáiban, a napsugaras ősz jegyében, a nagyszülőkre gondolva. Ezek alkalmat adnak a kicsinyeknek, hogy bemutatkozzanak, és hogy előadják azt, amit megtanultak az év eleje óta. Az ünnepségeken az egészen kicsinyektől kezdve a legidősebb korosztályig valamennyi gyermek részt vesz, arra is volt már példa, hogy az udvarban rögtönzött alkalmi színpadon. A nagyszülők az élmény mellé hagyományosan az óvónők hathatós közreműködésével apró, kis kreatív figyelmességeket is kézhez kapnak – részletezte az igazgatónő, aki hozzátette, hogy készülnek már a decemberi ünnepekre is.

– A karácsony körüli ünnepek kapcsán ezúttal is egy nagyon tartalmas ünnepséggel készülnek a Tündérrózsa Magyar Hagyományápoló Csoport óvónői. A művelődési házban Topolya és a falvakból érkezett 150 gyermek részvételével dolgozzák majd fel december elejére például az adventi várakozás izgalmait, a Luca-napi szokásokat, a betlehemezést, vagy a Mikulás-várást – hallottuk az igazgatónőtől, aki reméli, hogy a Rákóczi Szövetség a közelmúltban meghirdetett támogatásának köszönhetően tartalmasabbá tudják tenni a rendezvényüket.

Mindezek mellett szó esett még arról, hogy az elmúlt hetekben több Topolya községbeli óvoda is kapott színes, szabadtéri játszótéri elemeket, illetve játéksarkokat rendeztek be a magyar tannyelvű csoportokba. Az óvodaépületek karbantartását általában a nyári szünetekben igyekeznek megoldani, de persze akadnak év közben is megoldandó kisebb-nagyobb kihívások. A tartományi titkárságtól érkezett támogatásból jelenleg több ovis csoportban folyamatban van az elöregedett hidegburkolat cseréje.

– Munkálatok vannak folyamatban a Zentai úti óvodában és a Duna utcai épületben, a Kolibriban viszont sikerült korábban befejezni. A tanév közben jelentkező kihívások megoldásában szerencsére számíthatunk a város és a falvak vezetőségére, Topolyán például 750 ezer dináros támogatást kapunk a helyi közösségtől. A közelmúltban egyebek mellett a Kolibri óvoda tönkre ment fűtésrendszerére kellett rögtön reagálnunk, vagy például említhetném Bácskossuthfalvát, ahol meghibásodott az épületünk kazánja, aminek a problémájára a faluvezetés is igyekszik megoldást találni – mondta végül Fényszárosi Fekete Tímea.

Júliusban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től sikeres pályázat útján több,mint 600euró értékben két új számítógépre kaptunk támogatást.


 
Untitled document

A Bambi I.E.I. 2017-es éve

A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény igazgatónője, Fényszárosi Fekete Tímea számolt be a 2017-es év munkájáról. 13 épületben, 760 gyermekkel kezdték meg a tanévet. Összesen 39 csoportban folyik munka, ebből 5 bölcsődei, 7 középső és 27 iskola előkészítő, amelyből 237 óvodás indul a következő tanévben iskolába. Az óvodában szakszolgálat is működik, melynek tagjai egy pedagógus, egy pszichológus, valamint két logopédus, magyar és szerb nyelven is. A gyermekek változatos táplálkozására is odafigyelnek, ebben egy étkezési tanácsadó segít az óvodának. Van Szülői Tanácsuk is, amelyben minden óvodát egy-egy szülő képvisel, és a felmerülő problémákat oldják meg közösen. A Bambi I.E.I. részt vett a Mézkarneválon, az elsősök fogadásán, gyermekhetet, a napsugaras őszt és Márton-napot is ünnepeltek, melyben közreműködött az óvónőkből álló Tündérrózsa Hagyományőrző Csoport. A Bambi három óvónője, két egészségügyi nővére, pedagógusa és pszichológusa továbbképzési lehetőséget is kapott Budapesten a Magyar Kormány óvoda fejlesztési programja jóvoltából, ott szerzett tudásukat tovább tudják adni kollégáiknak. A program keretében, mely két évig tart és a Magyar Nemzeti Tanács is támogatja, új óvodák kiépítését, régiek felújítását segítik, illetve játszósarkokat és játszótereket tudnak kialakítani. A meglévő felszereléseket is bővítették, hiszen megnövekedett az óvodások létszáma. Az elmúlt évben – ahol szükséges volt - felújítottak játszótereket, tetőszerkezeteket, parkolókat alakítottak ki, nyílászárókat cseréltek, toaletteket bővítettek, külső- és belső falfestést végeztek. A Bambi központi épületére napkollektorokat helyeztek el, melyek az energiahatékonyság szempontjából fontosak, ugyancsak itt cserélik ki jövő héten a nyílászárókat, ezeket a beruházásokat Vajdaság Autonóm Tartomány támogatta 3 millió dinár értékben. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán hangosítási eszközöket nyertek el, melyeket a rendezvényeiken használnak majd. Az igazgatónő köszönetet mond a Topolyai Önkormányzatnak, a helyi közösségeknek, a topolyai Művelődési Háznak, a Juhász Erzsébet Könyvtárnak, az általános- és középiskoláknak, a Vöröskeresztnek, a Dr. Hadzsy János Egészségháznak és más intézményeknek a sikeres együttműködésért.

 
Untitled document

Az agressziókezelés módszerei az óvodáskorú gyermekeknél

A Bethlen Gábor Alapítvány által támogatott továbbképzést november 11, 12 és 13-án szerveztük meg a Bambi Iskoláskor Előtti Intézményünk konferenciatermében, Topolyán. A támogatás összege 100 000 ft. A képzésen 18 óvónőnk vett részt.

A képzés által az óvodapedagógusok elsajátították az agressziókezelés módszereit és a konfliktus helyzetek megoldását, valamint megismerték az agresszorrá válás lelki fejlődésbeli sajátosságait, az agresszor és az áldozat interakciós játszmáját, a folyamatok idejekorán történő felismerését.

GALÉRIA