Untitled document

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled document

Az agressziókezelés módszerei az óvodáskorú gyermekeknél

A Bethlen Gábor Alapítvány által támogatott továbbképzést november 11, 12 és 13-án szerveztük meg a Bambi Iskoláskor Előtti Intézményünk konferenciatermében, Topolyán. A támogatás összege 100 000 ft. A képzésen 18 óvónőnk vett részt.

A képzés által az óvodapedagógusok elsajátították az agressziókezelés módszereit és a konfliktus helyzetek megoldását, valamint megismerték az agresszorrá válás lelki fejlődésbeli sajátosságait, az agresszor és az áldozat interakciós játszmáját, a folyamatok idejekorán történő felismerését.

GALÉRIA

                                                        

 
Untitled document

ÉRTESÍTÉS A BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTТI INTÉZMÉNYBE

VALÓ ÍRATKOZÁSRÓL A 2017/18 –ES ISKOLAÉVRE

Az íratkozást 2016. május 10. és május 26. között végezzük a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény összes óvodájában-pedagógiai egységében Topolya község területén

Az íratkozáshoz kérjük mellékelni:

1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

2. fénymásolatot mindkét szülő személyi igazolványáról

3. az egészségház által kiadott bizonylatot a gyermek egészségi állapotáról

4. fénymásolatot a gyermek egészségügyi könyvecskéjéről

5. bizonylat a gyermek nevére kiállított 300,00 dináros befizetésről, előlegként a fogyóeszközökre( pl.fotokopír papír,ragasztó,színes kartonok,hammer papír,tempera stb) , szociális segélyben részesülők mentesülne

Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény ,mint szolgáltatásnyújtó

Pimalac:Prihodi po osnovu pružanja usluga u predškolskim ustanovama

Folyószámla szám amelyre befizethető840-742156843-87

(šifra 253-elektronikus formában) Poziv na broj:97-206

6. az íratkozáshoz szükséges űrlap óvodákban - pedagógiai egységekben vehető át, valamint letölthető az óvóda honlapjáról www.bambi. edu.rs

Megjegyzések:

- amennyiben az íratkozó gyermek a család harmadik vagy negyedik gyermeke, szükséges még mellékelni az összes gyermek anyakönyvi kivonatát

- amennyiben a család szociális segélyben részesül, mellékelni kell a szociális központ által kiadott végzés fénymásolatát

- amennyiben a gyermek családi pótlékban részesül, ( és amennyiben két gyermeket íratnak be), mellékelni kell a községi közigazgatás megbízott szerve által kiadott végzés fénymásolatát

- iskolahalasztás esetén kérjük mellékelni az illetékes szervek által kiadott igazolást, ezt útólag kell mellékelni

- amennyiben túl jelentkezés lesz az egésznapos ellátásra akkor azok a gyermekek részesülnek előnyben akiknek mind 2 szülei munka viszonyban vannak. Előnyben részesülnek még azok a gyermekek is akiknek a havi járandóságuk törlesztve van.

-azok a gyermekek akik hiányos dokumentációval rendelkeznek fgelkerülnek a várólistára

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009, 52/2011, 55/2013. 35/2015 -autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 -odluka US száma) 98. szakaszának rendelkezése alapján az íratkozás kötelező a 2011. március 1. és 2012. február 28. között született gyermekek részére.

BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY

Link a kérdőív letöltéséhez